ثبت سرویس جدید

با مراجعه هر خودرو جهت سرویس با وارد کردن اطلاعات پلاک خودرو ضمن مشاهده اطلاعات سرویس های قبل، امکان ثبت سرویس جدید در سامانه به راحتی امکان پذیر می باشد.در صورت مراجعه خودرو برای اولین بار جهت سرویس با وارد کردن شماره موبایل و نام مالک خودرو در لیست سامانه اضافه میگردد. با وارد کردن کیلومتر فعلی خودرو و اطلاعات نوع و مقدار روغن موتور، فیلتر ها،محلول ها و ... از لیست های موجودی ضمن محاسبه جمع فاکتور ،کیلومتر تعویض بعدی براساس کیلومتر موثر هر کالا محاسبه و از طریق پیام کوتاه به مالک اطلاع داده خواهد شد.ضمنا کالا هر سرویس از لیست موجودی انبار کسر میگردد. ضمنا فروش کالای متفرقه نیز از بخش فروش متفرقه سامانه بدون ثبت خودرو و یا مشتری امکان پذیر می باشد.ثبت رسید

در این بخش رسید اقلام و کالاهای خریداری شده در سامانه ثبت میگردد.اطلاعاتی نظیر ،قیمت خرید هر کالا،قیمت فروش کالا ،جمع کل فاکتور خرید و ... ثبت میگردد و براساس اقلام ثبت شده در رسید کالا به موجودی انبار اضافه میگرددداشبورد اطلاعاتی

در این بخش که پس از ورود به سیستم در اختیار قرار میگیرد اطلاعات تعداد سرویس های روزانه،ماهانه،تعداد مشتریان فراخوان شده،تعداد کل خودروهای ثبت شده در سیستم وتعداد افراد آنلاین به سیستم نمایش داده میشود.


لیست محصولات انبار

در سامانه تمامی محصولات موجودی فروشگاه با اطلاعاتی از قبیل نام محصول،دسته بندی محصول،کیلومتر موثر و نقطه سفارش هر کالا ثبت میگردد و در هر لحظه امکان ویرایش اطلاعات مربوط به هر محصول قابل ویرایش استگزارشات

در سامانه آسا سرویس به جهت اطلاع صاحبان کسب وکار از وضعیت عملکرد مجموعه تحت نظر گزارشات متنوع آماری طراحی و در اختیار عزیزان قرار داده شده است.گزارشات سرویس های انجام شده،گزارش فروش روزانه،گزارش انبار و ورود خروج به سیستم بخشی از گزارشاتی می باشد که در جهت مدیریت کارآمد و موثر مجموعه به شما کمک خواهد کرد.